Studieblogg 1 DKL111 Hva er PLN, mitt PLN og hvordan bruke det?

Samfunnet har endret seg drastisk etter inntoget av internett på 90-tallet. Teknologien har omorganisert hvordan vi lever, kommuniserer og hvordan vi lærer. Halvparten av det som er kjent i dag, var ikke kjent for ti år siden. Tidligere var det nødvendig å inneha mye kunnskap, fordi det var vanskeligere å innhente kunnskap. I dag har det derimot blitt viktigere å vite hvor vi kan hente nyttig informasjon når man trenger den. De fleste har i dag tilgang på internett der de kan hente informasjon når de trenger det. Gyldigheten på kunnskap som tidligere var på ca 10 år, er i dag kort. Noe som var riktig i går, er ikke nødvendigvis det i dag. Dette har skapt et behov for endring i skolen. Konnektivismen er en teori om læring som bygger på læren til tidligere pedagoger som Dewey, Piaget og Vygotski. Den fokuserer på læring i nettverk, der individet står i sentrum. Konnektivismen sier at kunnskap ikke bare er det du allerede kan, men at datamaskiner og andre ressurser kan være vår eksterne kunnskap. Kunnskap er ikke bare det du vet, men også det du kan finne ut.

Hva er PLN?

PLN er en forkortelse for personlig læringsnettverk. Opprinnelsen for PLN finner vi i konnektivismen, der læringsnettverk er sentralt. Det å ha et PLN vil si at man knytter til seg andre personer som deler din interesse for bestemte ting, og man lager relasjoner til disse. Dette er personer man kan stille spørsmål, eller diskutere med. Et PLN har som hensikt å være en toveis arena, der du kan lære av andre, samt dele med andre det du har å tilby. Man kan knytte seg opp til andre lærere, professorer og eksperter som holder på med ditt interesseområde. Et PLN er vanligvis et globalt læringsnett der man kan ha kontakter rundt i hele verden. Slike kontakter kaller man noder, alle nodene til sammen blir ditt PLN. Har man et godt læringsnettverk, kan det hjelpe deg til å øke din kunnskap ved at man får med seg noe andre deler, som man ikke nødvendigvis selv visste noe om. Et PLN er som navnet sier noe som skal være personlig, og kan derfor være forskjellig fra person til person. Et læringsnettverk er noe som man utvikler hele tiden. I ditt PLN vil du ha personer du diskuterer og samarbeider med på jobb, men det kan også være mennesker du ikke kjenner personlig, men som du omgås med på forskjellige sosiale medier som for eksempel Twitter og Facebook.

pln

Bildet er hentet fra https://dataskole.wordpress.com/2013/02/20/kollokvie-anno-2013-personlig-laeringsnettverk-pln/

Mitt PLN

Inntil nylig hadde jeg ikke hørt begrepet PLN, og visste derfor ikke hva det innebar. Min første tanke var at dette var noe jeg ikke hadde. Ettersom jeg leste meg opp om PLN, ble det jo tydelig at dette er noe jeg allerede har, uten at jeg har vært bevisst på det.

Da jeg studerte for å bli lærer for over ti år siden, brukte vi lite teknologi. Vi leste i bøker og hadde kollokviegrupper med medstudenter der vi diskuterte fag. Vi gav hverandre innspill og tolket ting vi ikke forstod sammen. En sjelden gang stakk faglærerne hodet inn døra, og vi kunne spørre om det var noe vi lurte på.

Nå når jeg igjen studerer ved en Høgskole, er det meste forandret. Tilgangen på medstudenter og lærere er bedre enn noen gang før, selv om jeg nå tar et nettstudium. Kontakten med faglærere og medstudenter har jeg gjennom google+, canvas og chatt. Om jeg har behov for å snakke med mine medstudenter ansikt til ansikt, er de kun en kort skype-samtale unna. Faglærerne kommenterer hyppig spørsmålene jeg har, og gir raske tilbakemelding på oppgavene jeg gjør. Disse er blitt en del av mitt PLN.

På jobben har jeg gode kolleger å diskutere med både ansikt til ansikt. På hektiske dager der vi ikke alltid klarer å finne tid til å samarbeide, hender det vi fortsetter dialogen på messenger eller på mail. Vi deler våre erfaringer, av og til gir vi hverandre tips til gode aktiviteter eller bøker. Lekseplanen samarbeider vi om gjennom onedrive og Fronter.

Ellers er jeg aktivt med i forskjellige faggrupper på Facebook med undervisningtips og innspill. Her er det andre lærere som kommer med sine erfaringer, personer jeg normalt ikke ville kommunisert med om det ikke var for sosiale medier. Jeg har selv ikke begynt å dele så mye, men jeg bruker sidene til å hente inspirasjon fra andre lærere. Av og til deler jeg også erfaringer om læreverk når andre spør om dette. Til kunst og håndverksoppgaver mye inspirasjon i fra Pinterest, men har selv ikke lagt ut noen bilder her. På Teahers pay Teachers har jeg kjøpt mye godt materiell, og jeg har flere selgere der som jeg følger aktivt. Youtube bruker jeg aktivt for å lære om et tema selv, men også for å vise elevene mine små videosnutter som de kan lære av.

Nå når jeg er blitt bevisst på hva et PLN er, og ser nytten i dette, ser jeg at jeg har en jobb å gjøre for å lage meg et mer hensiktsmessig nettverk. For å få til dette må jeg tørre å by litt mer på meg selv. Jeg kan ikke bare være en som “snylter” på alle andre. Jeg har kanskje mange i mitt personlige nettverk, men det er nok ikke så mange andre enn mine kolleger som har seg i sitt PLN. For å få nye kontakter der jeg kan stille spørsmål og ha en dialog for å utvikle meg, så jeg kan øke min kunnskap, tror jeg neste steg for meg blir å opprette en Twitter-konto. Der vil det bli mulig å knytte bånd med andre med samme faglige interesse. Forskning viser at de svake forbindelsene vi har er viktige. Gjennom Twitter og andre sosiale medier har det blitt lettere å pleie disse svake båndene. «Facebook er for folk du kjente fra før, Twitter er for mennesker du vil bli kjent med» (Hagelia)

Hvordan kan jeg som pedagog legge til rette for bruk av PLN i læringsarbeidet?

«Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring». (Plan for digitale ferdigheter, udir) Utdanningsdirektoratet (udir) har sidestilt digitale ferdigheter med lesing og regning som en grunnleggende ferdighet. For at eleven skal kunne oppnå målene fra udir, må de vite hvordan de skal bruke teknologien som finnes. De må også kunne forstå forskjellen på viktig og uviktig informasjon. Ettersom kunnskap i dag så lett blir ugyldig, trenger elevene å vite hvordan de kan innhente ny kunnskap. I arbeidet med dette er det viktig at vi som pedagoger lærer elevene viktigheten av nettvett og kildekritikk. Når elevene vet hva som er trygge kilder, kan de lettere bruke informasjonen de finner på internett til å øke sin kunnskap. Vi må lære elevene mange av de gode verktøyene som finnes. Slik at de kan nytte det i videre eget læringsarbeid, på en forsvarlig måte. Når elevene får erfaring med dette på skolen, vil de kunne ta det med i sitt PLN for så å videre utvikle dette videre. Det er så lett å gå seg vill i jungelen av alt som tilbys. Et personlig læringsnettverk vil gi elevene mulighet til å hente hjelp i denne jungelen. For å få til dette må fokuset flyttes fra hva en kan, til hva en har potensial til å kunne. Kunnskap er ikke bare det man kan her og nå. Dette må også prege måten vi underviser på, slik at vi forbereder elevene våre på livslang læring.

Kilder:

Nasjonal digital læringsarena: Skrevet av Arne Jansen publisert 24.10.12 Bygge et personlig læringsnettverk hentet fra http://ndla.no/nb/node/107657?fag=102783 lest 17.09.16

Hagelia, Marianne (2013) Moderne kollokvie – Personlig Læringsnettverk (PLN). Hentet fra https://dataskole.wordpress.com/2013/02/20/kollokvie-anno-2013-personlig-laeringsnettverk-pln/ Lest 17.09.16

Hagelia, Marianne (2016) Leksjon 2 Samarbeid, konnektivismen og PLN

Hagelia, Marianne (2014) Konnektivismen – bakgrunnen, hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=4dOew0WmH6M sett 14.09.2016

Hagelia, Marianne (2014) Konnektivismen del 2, hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=lkuBGCGOTb4 sett 14.09.2016

Hagelia, Marianne (2014) Prinsippene for konnektivismen, hentet fra https://canvas.instructure.com/courses/1038632/assignments/4972073?module_item_id=10156396 sett 14.09.2016

Hagelia, Marianne (2014) Slideshare slides 23-25, 32, 35 hentet fra http://www.slideshare.net/mhagelia/konnektivsmen lest 19.09.2016

Aalen, Ida (2013), En kort bok om sosiale medier: Fagbokforlaget

Krokan, Arne (2012), Smart læring, Hvordan IKT og sosiale medier endrer læring: Fagbokforlaget

Utdanningsdirektoratet (2016), Digitale ferdigheter hentet på http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/grunnleggende-ferdigheter/digitale-ferdigheter/ lest 19.09.2016

 

 

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s